8250.- Proverbes et dictons d’Haïti

Classification Arts et culture

A – B – CDEFGHIJ – K – LM
N – O – P – Q – RST – U – V – W – X – Y – Z

-A-

Aide

 • De mèg pa fri.
 • Kouto pa janm grate manch li.
 • Ti bout kouto miyò pase zong.
 • Yon sèl dwèt pa manje kalalou.

Ambition
 • Anbisyon touye rat.
 • Anvi tout, pédi tout.

Amitié
 • Achte peye, prete remèt, se sa ki fè zanmi dire.
 • Bèl dan pa di zanmi pou sa.
 • Chen ki konnen-w, se li ki souke ke-l pou ou.
 • Fiyèl mouri, makomè kaba.
 • Lè-w genyen zanmi konnen-w.
 • Men ale, men vini zanmi dire.
 • Pye bèf pour pye bèf, map prann kay pratik.
 • Zanmi pre se zanmi kòd anba bra.

Amour
 • Chen pa janm mode piti li jis nan zo.
 • De mèg pa fri
 • Lamou pa konn dèyè pyese.
 • Si-w renmen po-a fò-k renmen grenn la tou.

Anes
 • Bourik chaje pa kanpe.
 • Bourik fè pitit pou do-l poze.
 • Bourik toujou rete bourik.
 • Bourik travay, chwal garyonen.
 • De kou nan bouda bourik la, de kou nan sakpay la.
 • Lanmò bourik ranje chen.
 • Le-w nan mitan bourik, ou pote ba.
 • Mizè fè bourik kouri pase chwal.
 • Ou fòse bourik janbe dlo, ou pa fòse-l bwè dlo.
 • Ou wè mare chwal, mare bourik pi rèd.

Apparence (fausse)
 • Bel lantèman pa vle di paradi.
 • Bèl cheve pa lajan.
 • Bèl fanm pa vle di bon ménaj.
 • Bèl parol pa vle di verite pou sa.
 • Chen ki jape pa mòde.
 • Dlo lacho blanch, men li lèt pou sa.
 • Foumi pa mouri anba barik siro.
 • Gwo vant pa di lajan.
 • Jan chat mache se pa jan-an li chase rat.
 • Kaka poul pa ze.
 • Kalbas gran bouch pa ken dlo.
 • Kay koule tronpe solèy men li pa ka tronpe lapli.
 • Pale fransè pa di lespri.
 • Se lè koulèv la mouri, ou wè longè-l.
 • Tande pa di konprann pou sa.
 • Tankou ti Jezi nan po krab.
 • Ti dife boule.
 • Zafè nèg pa janm piti, se janm kanso-l ki piti.

Argent
 • Chemen lajan pa gen pikan.
 • Gran nèg se leta.
 • Gwo vant pa di lajan.
 • Kòfrefò pa swiv kòbya.
 • Lajan al kay lajan.
 • Lajan fè chen danse.
 • Lajan fè nèg monte maswife
 • Lajan kase ròch.
 • Lanjan nan poch pa fè pitit.
 • Lajan pa fè boul nan pòch malere.
 • Lajan pa al gangan pou-l tounen.
 • Lajan pa gen lode.
 • Mezi lajan-w, mezi wanga-w.
 • Se sen kòb ki fè goud.

Aubaine
 • Sa-w tap chache anlè, ou jwenn li atè.
 • Yon avantaj bab ak moustach.

Auto-Defense
 • Byen jwennm byen kontre.
 • Mwen byen sangle, mwen pap foule.
 • Sa-w tap chache anlè, ou jwenn li atè.
 • Tout bèt jennen mode.

Avertissement
 • Kreyòl pale, kreyòl konprann.
 • Lagè avèti pa touye kokobe.
 • Ou Ou wè mare chwal, mare bourik pi rèd.

-C-

Image signalant le début de la page. Courtoisie webgraphique.com

Caprice
 • Lè vant chat plen, ke rat anmè.
 • Li gen trop machin deyè nòs li.

Causalité
 • La fimen pa leve san dife.
 • Moun ki di men koulèv la, se li ki touye-l.

Chance
 • Chak jou pa dimanch.
 • Lè-w pa gen chans, lèt kaye kase tèt ou.
 • Ou jis dèyè kamyonèt la.
 • Sa-w tap chache anlè, ou jwenn li atè.
 • Zèb ou pa vle leve nan jaden, leve devan pòt kay ou.

Changement
 • Bourik toujou rete bourik.
 • Chen bwè ze pa kite metye.
 • Kite kantik pran priyè.
 • Pitit tig se tig.
 • Tèt ki abitye met chapo ap toujou met chapo.
 • Zonbi ki goute sèl, pa mande rete.

Chats
 • Chat ki chode pè menm dlo frèt.
 • Chat konnen, rat konnen, barik mayi-a rete la.
 • Chat mande swe, lage chen deye-l.
 • Jan chat mache se pa jan-an li chase rat.
 • Lè chat pa la, rat bay kalinda.
 • Lè vant chat plen, ke rat anmè.
 • Mete chat veye mantèg.
 • Sa chat konnen, se sa li montre pitit li.
 • Sa manman chat konnen, manman chat konnen-l tou.

Chiens
 • A defo chen, kabrit al lachas.
 • Anvan chen manje zo, li mezire machwè-l.
 • Bat chen-an tan mèt li.
 • Bat men ankouraje chen.
 • Bwa ki nan men-w, se avèk li ou pouse chen.
 • Chen grangou pa jwe.
 • Chen ki bwè ze pa kite metye.
 • Chen ki gen zo pa gen zanmi
 • Chen ki jape pa mòde.
 • Chen ki konnen-w, se li ki souke ke-l pou ou.
 • Chen ou fè byen se ou li mòde lè li anraje.
 • Chen pa janm mòde piti li jis nan zo.
 • Gran mesi chen se kout baton.
 • Lajan fè chen danse.
 • Lanmò bourik ranje chen.
 • Li pa janm trò ta pou chen anraje
 • Li pa konnen non chen-l.
 • Rele chen papa pou zo.
 • Se lè-w pile chen, ou konn si li konn mòde.
 • Se sou chen mèg, yo wè pis.
 • Si chen rakonte-w sa li we, ou pap janm mache nannwit.

Compassion
 • Le ou wè vye zo nan chimen, konnen li te gen chè sou li yon jou
 • Se pa lè yon moun ap neye, pou-w montre-l naje

Confiance
 • Chen ki konnen-w, se li ki souke ke-l pou ou.
 • Chen pa janm mode piti li jis nan zo.
 • Koulèv ki konn laje goj li vale krapo.
 • Dlo ou pa pè se li ki pote ou ale.
 • Fè zanmi ak kouto anvan zabriko mi.
 • Kapab pa soufri.
 • Lanmè pa kenbe kras.
 • Makak pa jwe ak tig.
 • Volè pa janm renmen volè parèy li.

Contraintes
 • Abitan pa mize lavil.
 • Bourik chaje pa kanpe.
 • Byen konte, mal kalkile.
 • Jwèt se jwèt, kròchèt pa landann.
 • Le-w pa gen manman ou tete grenn.
 • Se nan chemen jennen ou kinbe chwal malen.
 • Tout bèt jennen mode.

Corruption
 • Gen twou nan manch.
 • Gran nèg se leta.
 • Si pa gen sitirè pa ka gen vòlè.

Coqs
 • Avantaj kok, Se na zepon-l li ye.
 • Eksperians kòk la se nan zepon-l li ye.
 • Mache tankou yon kòk kazwèl ki pran move kout zepon.

-D-

Image signalant le début de la page. Courtoisie webgraphique.com

Danger et risques
 • An afè pa dòmi di.
 • Anmèdan gen remèd.
 • Antre nan batay san baton.
 • Ayiti se tè glise.
 • Bat chen-an tan mèt li.
 • Bèf pou wa, savann pou wa, ya demel yo.
 • Gade pa boule je.
 • Gade pa pwazon (de Pèlen tèt).
 • Jwèt se jwèt, kròchèt pa landann.
 • Lè ké ti poul kontant, malfini ki déyè-l.
 • Lè marengwen ap vole, ou pa konn kilès ki mal, kilès ki fimèl.
 • Lè-w mouri, ou pa pè santi.
 • Lè wap manje ak diab, ou kenbe fouchèt ou long.
 • Li se kouto de bò.
 • Malere se dan devan.
 • Mwen byen sangle, mwen pap foule.
 • Mache chèche pajanm dòmi san soupe.
 • Makak pa jwe ak tig.
 • Mete chat veye mantèg.
 • Moun ki manje piti tig pa dòmi di.
 • Nan mal, nan mal nèt.
 • Pa konen pa al lajistis.
 • Pawòl anpil, machwè gonfle.
 • Ou Ou wè mare chwal, mare bourik pi rèd.
 • Se lè-w pile chen, ou konn si li konn mòde.
 • Si chen rakonte-w sa li we, ou pap janm mache nannwit.
 • Zanmi pre se zanmi kòd anba bra.

Déception
 • Aprè dans, tanbou lou.
 • Byen konte, mal kalkile.
 • Depi-l rat, se premye fwa li pran nan pèlen.
 • Gwo vant pa di lajan.
 • Malfini manke poul, li pran pay.
 • Se lè koulèv la mouri, ou wè longè-l.
 • Tankou ti Jezi nan po krab.
 • Zèb ou pa vle leve nan jaden, leve devan pòt kay ou.

Démocratie
 • Konstitisyon se papye, bayonèt se fè.

Diffamation
 • Lang malveyan file pase kouto de bò
 • Lang pa lanmè, men li ka noye-w

Dignité
 • Lajan fè chen danse.
 • Lajan fè nèg monte maswife.
 • Merite pa mande.
 • Rele chen papa pou zo.

Divisions sociales
 • Bèf pou wa, savann pou wa, ya demele yo.
 • Danmijann poko plen, boutèy paka jwenn.
 • Kabrit pa mare nan pikèt bèf.
 • Milat pòv se nèg, nèg rich se milat.
 • Ou jis dèyè kamyonèt la.
 • Ròch nan dlo pa konn doulè ròch nan solèy

-E-

Image signalant le début de la page. Courtoisie webgraphique.com

Egoisme
 • Akrèk pa bay.
 • Anvi tout, pédi tout.
 • Chen ki gen zo pa gen zanmi.
 • Depi na ginen, nèg rayi nèg.
 • Kabwit de mèt mouri nan solèy.
 • Ròch nan dlo pa konn doulè ròch nan solèy
 • Tout koukouy klere pou je-l.
 • Zafè kabrit pa zafè mouton.

Embarras
 • Byen konte, mal kalkile.
 • Malfini manke poul, li pran pay.
 • Tout bèt jennen mode.

Engagement
 • An afè pa dòmi di.
 • Aprè dans, tanbou lou.
 • Promès se dèt.
 • Responsablite se chay.
 • Wè pa wè antèman pou katrè.
 • Wi pa monte mòn.


Epargne

 • Se sen kòb ki fè goud.
 • Se piti ki mennen gwo.
 • Ti pil ti pil fè chaj.

Espoir
 • Bondye bon.
 • Byen mal pa lanmò.
 • Espwa fè viv.
 • Fè zanmi ak kouto anvan zabriko mi.
 • Maladi pran bouyon.
 • Nan pwen lapriyè ki pa gen amèn.

Expérience
 • Avantaj kok, se na zepon-l li ye.
 • Koulèv ki konn laje goj li vale krapo.
 • Diab pa pè diab.
 • Eksperians kòk la se nan zepon-l li ye.
 • Fòk ou konn la, pou al la.
 • Fòk ou pase maladi, pou konn remèd.
 • Kochon maron konnen sou ki bwa poul frote.
 • Nèg sòt mare kòd li, nèg lespwi pakab demawe-l.
 • Pati bonè pa di konn chimen pou sa.
 • Tete pa janm twò lou pou mèt li.

-F-

Image signalant le début de la page. Courtoisie webgraphique.com

Faiblesse
 • Konstitisyon se papye, bayonèt se fè.
 • Lè poul mare, ravèt fèl eskplikasyon.
 • Makak pa jwe ak tig.

Famille
 • Dwèt ou pou-ou, ou pa ka koupe-l jete.

Famine
 • Chen grangou pa jwe.
 • Grangou se mizè, vant plen se traka.
 • Sak vid pa kanpe.

Flatterie
 • Lajan fè chen danse.
 • Rele chen papa pou zo.

-G-

Image signalant le début de la page. Courtoisie webgraphique.com

Gaspillage
 • Bat dlo pou fè bè.
 • Se lave men, siye até.
 • Vide dlo nan panyen pèse.
 • Zwazo ki chante pa gra.

Générosité
 • Bay piti pa chich.
 • Li gen kè nan men.

-H-

Image signalant le début de la page. Courtoisie webgraphique.com

Haine
 • Depi nan  ginen, nèg rayi nèg.

Humilité

 • Kòfrefò pa swiv kòbya.
 • Koukou wè lwen, men li pa wè deyè tèt li.
 • Li pa janm twò ta pou chen anraje.

Hypocrisie
 • Dan pouri gen fòs sou bannann mi.
 • De kou nan bouda bourik la, de kou nan sakpay la.
 • Lè chat pa la, rat bay kalinda.
 • Ravèt pa janm gen rezon devan poul.
 • Zanmi pre se zanmi kòd anba bra.

-I-

Image signalant le début de la page. Courtoisie webgraphique.com

Ignorance
 • Bèf di li pral sal savann, se ke-l li sal.
 • Koukou wè lwen, men li pa wè deyè tèt li.
 • Li pa konnen non chen-l.
 • Nèg sòt mare chwal li, nèg lespri paka lage-l.
 • Sa je pa wè, kè pa tounen.

Impertinence
 • Ti moun fronte fè bab nan simityè.
 • Kabrit pa mare nan pikèt bèf.

Indépendance
 • Dyondyon leve kote-l vle, menm anba jouk poul.
 • Granmoun pa rete ak granmoun.
 • Mwen pa janm ret ak moun.
 • Se grès kochon-an ki kwit kochon-an.

Infortune
 • Chay sot sou tèt li tonbe sou zepòl.
 • Devenn se pian.
 • Lè-w gen devenn, lèt kaye kase tè ou.
 • Lè-w pa gen chans, lèt kaye kase tèt ou.
 • Lè w sot pi wo, ou pran pi gwo so.
 • Malè pa gen klaksòn.
 • Mache tankou yon kòk kazwèl ki pran move kout zepon.
 • Malfini manke poul, li pran pay.
 • Sa-a se trokèt la, chay la dèyè.
 • Wap kouri pou lapli, ou tonbe nan larivyè.

Ingratitude
 • Bèf pa janm di savann mèsi.
 • Chen ou fè byen se ou li mòde lè li anraje.
 • Gran mesi chen se kout baton.
 • Jete vye chodyè pou chodyè nèf.
 • Nan bay kout men, ou jwen kout pye
 • Ou kouche sou po bèf la, wap pale-l mal.
 • Ou monte makak voye ròch, premye moun li kase tet se ou

Injustice
 • Bondye konn bay li pa konn separe.
 • Bourik travay, chwal garyonen.
 • Dan pouri gen fòs sou bannann mi.
 • Danmijann poko plen, boutèy paka jwenn.
 • Le-w malere, tout bagay sanble-w.
 • Malere se dan devan.
 • Pitit malere malelve, pitit granèg malapri.
 • Ravèt pa janm gen rezon devan poul
 • Se sou chen mèg, yo wè pis.
 • Tout bèt nan lanmè manjé moun, men se reken ki pote pi move non.

Intelligence
 • Nèg sòt mare chwal li, nèg lespri paka lage-l.
 • Nou alfabèt, nou pa bèt.
 • Pale fransè pa di lespri.
 • Tande pa di konprann pou sa.


Investissement

 • Lajan nan poch pa fè pitit.

-J-

Image signalant le début de la page. Courtoisie webgraphique.com

Jalousie
 • Depi na  ginen, nèg rayi nèg.
 • Fanm jalou pa gra.
 • Volè pa janm renmen volè parèy li.

Justice
 • Mezi lajan-w mezi wanga-w.
 • Byen san swe pa profite.
 • Rayi chen, di dan-l blanch.
 • Sa ki ba bon pou sak, ou pa bay makout li.
 • Sa-w fè, se li ou wè.

Justice divine
 • Kreyon Bondye pa gen gòm.
 • Sa Bondye sere pou-w lavalas paka pote ale.

-L-

Image signalant le début de la page. Courtoisie webgraphique.com

Lacheté
 • Dan pouri gen fòs sou bannann mi.
 • Lè poul mare, ravèt fèl eskplikasyon.
 • Si chen rakonte-w sa li we, ou pap janm mache nannwit.

-M-

Image signalant le début de la page. Courtoisie webgraphique.com

Malheur
 • Anmèdan gen remèd.
 • Chat mande swe, lage chen deye-l.
 • Chay la sot sou tèt, li tonbe sou zépòl.
 • Depi-l rat, se premye fwa li pran nan pèlen.
 • Kote yap plimen kodèn, poul pa ri.
 • Lè bab kanmarad ou pran dife, met pa-w ala tranp.
 • Lè kè ti poul kontan, malfini ki dèyè-l.
 • Lè w sot pi wo, ou pran pi gwo so.
 • Mache tankou yon kòk kazwèl ki pran move kout zepon.
 • Mete chat veye mantèg.
 • Sa-a se trokèt la, chay la dèyè.
 • Wap kouri pou lapli, ou tonbe nan larivyè.
 • Zèb ou pa vle leve nan jaden, leve devan pòt kay ou.

Méfiance
 • Abitan pa mize lavil.
 • Bèl fanm se traka.
 • Chat konnen, rat konnen, barik mayi-a rete la.
 • Chat ki chode pè menm dlo frèt.
 • Chen ki konnen-w, se li ki souke ke-l pou ou.
 • Depi na ginen, nèg rayi nèg.
 • Dlo ou pa pè se li ki pote ou ale.
 • Jan chat mache se pa jan-an li chase rat.
 • Lè marengwen ap vole, ou pa konn kilès ki mal, kilès ki fimèl.
 • Li se kouto de bò.
 • Makak pa jwe ak tig.
 • Makak sou, men li pap domi douvan kay chen.
 • Se lè-w pile chen, ou konn si li konn mòde.
 • Sa manman chat konnen, manman chat konnen-l tou.
 • Se lè koulèv la mouri, ou wè longè-l.
 • Se mwen se yo.
 • Si kalmason te viann, se pa nan mitan chemen ou ta jwen li.
 • Tig gen vye men, zong li pa janm vye.
 • Zanmi pre se zanmi kòd anba bra.

Mensonge
 • Bonjou-l pa la verite
 • De je kontre manti kaba.
 • Twou manti pa fon.

Misère
 • Bat dlo pou fè bè.
 • Fè san soti nan ròch.
 • Grangou se mizè, vant plen se traka.
 • Se sou chen mèg, yo wè pis
 • Mache tankou yon kòk kazwèl ki pran move kout zepon.
 • Malere pa fè brodè.
 • Mizè fè bourik kouri pase chwal.
 • Ou jis dèyè kamyonèt la.

Mystère
 • Anba levit fè nwa.
 • Anba moumou se dèy.
 • Dèyè mòn gen mòn.
 • Lè marengwen ap vole, ou pa konn kilès ki mal, kilès ki fimèl.
 • Sa je pa wè, kè pa tounen.
 • Sa ki nan kè yanm, se kouto ki konnen-l.
 • Se lè koulèv la mouri ou wè longé-l.
 • Se soulye ki konnen si chosèt gen twou.

-N-

Naïveté
 • Gen bab pa vle di granmoum pou sa.
 • Lajan pa al gangan pou-l tounen.
 • Li pa konnen non chen-l.

Nécessités
 • A defo chen, kabrit al lachas.
 • Bouche nen-w pou bwè dlo santi.
 • Chimen bezwen pa janm long.
 • Malere pa fè brodè.
 • Mizè fèbourik kouri pase chwal.

-O-

Image signalant le début de la page. Courtoisie webgraphique.com

Omertà (Code du silence)
 • Bouch manje tout manje, li pa pale tout pawòl.
 • Je wè, bouch pe.
 • Kase fèy kouvwi sa.
 • Mouch pa antre nan bouch ki fèmen.
 • Si pa gen sitirè pa ka gen vòlè.

Opportunisme
 • Chanje mèt, chanje metye.
 • Dan pouri gen fòs sou bannann mi.
 • Dekouvri Sen Pyè pou kouvri Sen Pòl.
 • Fè lefou po-w pa peye dwa.
 • Fè zanmi ak kouto anvan zabriko mi.
 • Lajan pa al gangan pou-l tounen.
 • Lanmò bourik ranje chen.
 • Le-w bezwen kongo, ou rele-l yaya.
 • Le-w nan mitan bourik, ou pote ba.
 • Ou fòse bourik janbe dlo, ou pa fòse-l bwè dlo.
 • Ou pran ka piskèt, li mande kokoye.
 • Se sòt ki bay, embesil ki pa pran.

Orgueil
 • Krapo fè kolè li mouri san dèyè.
 • Fè wont sèvi kolè.

-P-

Image signalant le début de la page. Courtoisie webgraphique.com

Pardon
 • Evite miyo pase mande padon.
 • Bondye padonen, nèg pa padonen.
 • Kase fèy kouvwi sa.
 • Li pa manje manje bliye.

Paresse
 • Chita pa bay.
 • Lap kale wès

Partage
 • Manje kwit pa gen mèt.
 • Men ale, men vini zanmi dire.
 • Moun ki manje pou kont yo pa janm grangou.

Patience
 • Avèk patyans, wa wè tete foumi.
 • Jou fèy tonbe nan dlo se pa jou-a li pouri
 • Piti piti fè lonè prezidan.
 • Ou pa nago, ou pa kita.
 • Sa-a se dènye kou ki touye koukou.
 • Se sen kòb ki fè goud.
 • Ti pil ti pil fè chaj.
 • Twò prese pa fè jou louvri

Perfection / Imperfection
 • Bèl fanm pa vle di bon ménaj.
 • Koukou wè lwen, men li pa wè deyè tèt li.
 • Tout moun gen yon gren zannon kay zofèv

Perséverance
 • Bouche nen-w pou bwè dlo santi.
 • Li pa janm trò ta pou chen anraje.
 • Ou pa nago, ou pa kita.
 • Piti piti fè lonè prezidan.
 • Teke mab la jis li kase.

Porcs
 • Kochon manje santiman-l nan po bannan-n.
 • Kochon maron konnen sou ki bwa poul frote.

Providence
 • Bondye pa bòpè.
 • Bondye pouse mouch pou bèf san ke.
 • Kreyon Bondye pa gen gòm.
 • Pa gen pèn san sekou.
 • Sa Bondye sere pou-w lavalas paka pote ale.
 • Tout chay gen trokèt li.

Prudence
 • Abitan pa mize lavil.
 • An afè pa dòmi di.
 • Anvan chen manje zo, li mezire machwè-l.
 • Atansyon pa kapon.
 • Bèf ki gen ke long, pa janbe dife.
 • Bèl fanm pa vle di bon ménaj.
 • Bèl parol pa vle di verite pou sa.
 • Bouch manje tout manje, li pa pale tout paròl.
 • Bwè dlo repekte vè.
 • Chat ki chode pè menm dlo frèt.
 • Chodyè ou pa monte, ou pa desann li.
 • Dlo ou pa pè se li ki pote ou ale.
 • Evite miyò pase mande padon.
 • Evite pa kapon.
 • File kouto, men veye dwèt ou.
 • Je wè, bouch pe.
 • Kabwit di sak nan vant li se li ki pa-l.
 • Kabwit gade je met kay anvan-l antre.
 • Kapon antere manman-n.
 • Kochon maron konnen sou ki bwa poul frote.
 • Labouyi cho, ou manje-l sou kote.
 • Lagè avèti pa touye kokobe.
 • Le ti kwibich bezwen grandi, se nan twou ròch li rete.
 • Lè-w gen sèl nan solèy, ou veye lapli.
 • Lè-w manje pitit tig, ou pa domi di.
 • Lè w sot pi wo, ou pran pi gwo so.
 • Lè wap manje ak diab, ou kenbe fouchèt ou long.
 • Li pa janm tròta pou chen anraje.
 • Malfini manke-w, li pa bliye.
 • Mwen byen sangle, mwen pap foule.
 • Mache sou pinga-w pou-wpa pile se-w te konnen.
 • Makak pa jwe ak tig.
 • Makak sou, men li pap domi douvan kay chen.
 • Mouch pa antre nan bouch ki fèmen.
 • Pawòl anpil, machwè gonfle.
 • Pran bal ou ofon.
 • Pa fouye zo nan Kalalou.
 • Pye kout pran devan.
 • Rete trankil, se remèd kò.
 • Se lè-w pile chen, ou konn si li konn mòde.
 • Si chen rakonte-w sa li we, ou pap janm mache nannwit.
 • Veye zo-w, veye lòt la.
 • Ti mapou pa grandi anba gro mapou.
 • Tig gen vye men, zong li pa janm vye.

-R-

Image signalant le début de la page. Courtoisie webgraphique.com

Rancune
 • Bay kou bliye, pote mak sonje.
 • Padon pa geri maleng.

Réalisme
 • Aprè dans, tanbou lou.
 • Bèl cheve pa lajan.
 • Bèf pou wa, savann pou wa, ya demele yo.
 • Bwa ki nan men-w, se avèk li ou pouse chen.
 • Chanje mèt, chanje metye.
 • Chay ou pa ka pote, ou mete-l ate byen Dousman.
 • Gen bab pa vle di granmoum pou sa.
 • Kabwit di sak nan vant li se li ki pa-l.
 • Kaka poul pa ze.
 • Kalbas gran bouch pa kenbe dlo.
 • Kalbas pa donnen joumon.
 • Kochon maron konnen sou ki bwa poul frote.
 • Le-w pa gen manman ou tete grenn.
 • Malere pa fè brodè.
 • Matla te di plis pase sa, epi li kite payas monte-l.
 • Mennen koulèv la lekol se youn, fè-l chita se de.
 • Mezi lajan-w, mezi wanga-w.
 • Pa fouye zo nan Kalalou.
 • Pa van chat nan makout.
 • Pati bonè pa di konn chimen pou sa.
 • Pito dlo-a tonbe, klabas la pa kraze.
 • Pito sa pase sa.
 • Pòv pa mande degi.
 • Sa chat konnen, se sa li montre pitit li.
 • Sak nan men-w, se li pa-w.
 • Se pa lè yon moun ap neye, pou-w montre-l naje
 • Ti bout kouto miyò pase zong.
 • Ti mapou pa grandi anba gro mapou.
 • Wè pa wè antèman pou katrè.

Résignation
 • Bondye bon.
 • Bouche nen-w pou bwè dlo santi.
 • Lè-w mouri, ou pa pè santi.
 • Nan mal, nan mal nèt.
 • Sa-k fèt fèt.

Respect
 • Bwè dlo, respekte vè.
 • Kabwit pa mare nan pikèt bèf.
 • Sa ki ba bon pou sak, ou pa bay makout li.

Révolte
 • Sa-a se dènye kou ki touye koukou.

Richesse
 • Kòfrefò pa swiv kòbya.
 • Lajan al kay lajan.
 • Milat pov se nèg, nèg rich se milat.
 • Le-w genyen zanmi konnen-w.
 • La sante se pi gro richès.

Risques

-S-

Image signalant le début de la page. Courtoisie webgraphique.com

Secrets
 • Anba moumou se dèy.
 • Je wè, bouch pe.
 • Kout manchèt nan dlo pa kite mak.
 • Sa je pa wè, kè pa tounen.
 • Sa ki nan kè yanm, se kouto ki konnen-l.
 • Se soulye ki konnen si chosèt gen twou.

Sécurité
 • Kabwit di sak nan vant li se li ki pa-l.
 • Pa konen pa al lajistis.
 • Si chen rakonte-w sa li we, ou pap janm mache nannwit.

Solidarité
 • Bèf pou wa, savann pou wa, ya demele yo.
 • Chen pa janm mode piti li jis nan zo.
 • Chen ki gen zo pa gen zanmi.
 • Fiyèl mouri, makomè kaba.
 • Kouto pa janm grate manch li.
 • Men anpil chay pa lou.
 • Moun ki manje pou kont yo pa janm grangou.
 • Moun ki swe pou-w se sou li ou chanje chemiz.
 • Pipi gaye pa fè kim.
 • Si-w renmen po-a, fò-k ou renmen grenn nan tou.
 • Ròch nan dlo pa konn doulè ròch nan solèy.
 • Vwazinaj se dra blan..
 • Yon sèl dwèt pa manje kalalou.
 • Zafè kabwit pa zafè mouton.

Sottise
 • Anvi tout, pédi tout.
 • Bèf di li pral sal savann, se ke-l li sal.
 • Koukou wè lwen, men li pa wè deyè tèt li.
 • Li pa konnen non chen-l.
 • Matla te di plis pase sa, epi li kite payas monte-l.
 • Mete chat veye bè.
 • Nèg sòt mare chwal li, nèg lespri paka lage-l.
 • Nou alfabèt, nou pa bèt.
 • Se lave men, siye até.
 • Se sòt ki bay, embesil ki pa pran.
 • Pati bonè pa di konn chimen pou sa.
 • Tròp lespri, sòt pa lwen.
 • Wap sèvi pè, ou kite pitit ou mouri chwal.

Supériorité
 • Danmijann poko plen, boutèy paka jwenn.
 • Kabwit di sak nan vant li se li ki pa-l.
 • Kapab pa soufri.
 • Gen kapab ak kapab; gen kapab pase kapab.
 • Gen toro pase toro.
 • Kafou toujou pi gran pase gran chimen.
 • Si kalmason te viann, se pa nan mitan chemen ou ta jwen li.

Support
 • Bat men ankouraje chen.
 • Bourik fè pitit pou do-l poze.
 • De mèg pa fri.
 • Men anpil, chay pa lou.
 • Li pa pitimi san gadò.
 • Misye gen deyè.
 • Si pa gen sitirè pa ka gen vòlè.
 • Tout moun gen yon bwa deyè bannann yo.

-T-

Image signalant le début de la page. Courtoisie webgraphique.com

Temporisation
 • Bat fè-a pandan li cho.
 • Se lè kabwit fin pase wap rele fèmen baryè.

Trahison
 • Bèl fanm se traka.
 • Chen ki gen zo pa gen zanmi.
 • Fiyèl mouri, makomè kaba.
 • Lè-w genyen zanmi konnen-w.
 • Li se kouto de bò.
 • Sa-a se dènye kou ki touye koukou.
 • Se grès kochon-an ki kwit kochon-an.
 • Zanmi pre se zanmi kòd anba bra.

Travail

 • Bourik travay, chwal garyonen.
 • Ti pil ti pil fè chay
 • Zwazo ki chante pa gra.

-V-

Image signalant le début de la page. Courtoisie webgraphique.com

Vaches
 • Bèf di li pral sal savann, se ke-l li sal.
 • Bèf ki gen ke long, pa janbe dife.
 • Bèf pa janm di savann mèsi.
 • Bèf pou wa, savann pou wa, ya demele yo.
 • Bondye pouse mouch pou bèf san ke.
 • Ou kouche sou po bèf la, wap pale-l mal.

Valeurs
 • Kochon manje santiman-l nan po bannan-n.
 • Pito dlo-a tonbe, klabas la pa kraze.
 • Santi bon koute chè.

Vanités
 • Bèl cheve pa lajan.
 • Fe wè pa dire.
 • Kòfrefò pa swiv kòbya.
 • Larouze fè banda tout tan solèy poko leve.
 • Matla te di plis pase sa, epi li kite payas monte-l.

Vengeance
 • Bat chen-an tan mèt li.
 • Jou fèy tonbe nan dlo se pa jou-a li pouri.
 • Lè-w manje pitit tig, ou pa domi di.
 • Sa nèg fè nèg Bondye ri.
 • Teke mab la jis li kase.

Vérité
 • Bèl parol pa vle di verite pou sa.
 • Bonjou-l pa la verite.
 • De je kontre manti kaba.
 • Rayi chen di dan-l blanch.

Vices
 • Abitid se vis.
 • Gen twou nan manch.
 • Tout moun gen yon gren zannon kay zofèv
 • Zonbi ki goute sèl, pa mande rete.

début de la page

article-footer-nav

Diksyonè Kreyol: Abrevyasyon

Date de création: 7 mars 2001
 Dernière mise à jour: 24 septembre 2016

Citations et Phrases Fameuses de Notables Haitiens: A-K